3 příklady zadání 2D VÝKRESu

Nejste si jistí, co všechno je zapotřebí pro to, abychom vám mohli vytvořit orientační plánek typu 2D VÝKRES? Není nic jednoduššího, než se podívat, jak na to.

Veškeré údaje a rozměry jsou pouze ilustrativní.

Co je zapotřebí?

K vytvoření 2D VÝKRESU stačí ručně, třeba tužkou nebo propiskou, načrtnutý obrázek daného objektu. Není zapotřebí vytvářet žádné umělecké dílo, ale hlavní je do náčrtu zanést a zapsat všechny informace, které chcete, aby se v plánku, který pro vás vytvoříme, objevily (pro představu, co všechno může 2D VÝKRES obsahovat, navštivte článek Z čeho můžeme poskládat 2D VÝKRES?). Důležité je, aby vámi zadané informace byly dobře čitelné a jasně rozpoznatelné. Pro vytvoření plánku je nám, samozřejmě, možné dodat i výkres nemovitosti, který pro vás připravil např. architekt.

Příklad 1 – Jednoduchý náčrt

Zadání: Dostali jsme načrtnutý plánek, kde jsou zakresleny stěny, dveře, okna, popisky místností, směr otevírání dveří a oken a popis nemovitosti. Z těchto zadaných informací můžeme vytvořit následující orientační plánek:

Zadání - 1

Příklad 2 – Podrobný náčrt

Zadání: Dostali jsme načrtnutý plánek, kde jsou zakresleny stěny, dveře, okna, popisky místností, směr otevírání dveří a oken, popis nemovitosti, různé tloušťky zdí, orientace budovy vůči světovým stranám a rozměry a výměr místností. Z těchto zadaných informací můžeme vytvořit následující orientační plánek:

Zadání - 2

Příklad 3 – Výkres

Zadání: Dostali jsme výkres nemovitosti, kde jsou zakresleny stěny, dveře, okna, popisky místností, popis nemovitosti, různé tloušťky zdí, orientace budovy vůči světovým stranám a rozměry a výměr místností. Bohužel ale, jak můžete vidět, informace ve výkresu jsou velmi špatně čitelné. Pokud je dodán podobně špatně čitelný plánek, je zapotřebí dodat i dodatečné informace, které objasní špatně čitelné údaje a popisky. Podle přání klienta jsme z těchto zadaných informací vytvořili následující plánek:

Zadání - 3

Doporučení na závěr

Ve většině případů platí u orientačních plánků úsloví, že v jednoduchosti je síla. Když se podíváte na obrázky výše, tak jasně vidíte, že čím informací je v orientačním plánku zaneseno, tím hůře viditelné je samotné rozložení budovy. 2D VÝKRES má sloužit hlavně k ukázce rozvržení prostor dané nemovitosti, aby měl budoucí majitel hrubou představu o tom, jak objekt vypadá, proto je dobré si dvakrát rozmyslet, jestli je opravdu nutné plánek překombinovávat různými kótami.
Naše rada tedy je: Snažte se, aby byly Vaše orientační plánky co nejvíce oku lahodící.

Komentujte přes FB ;)