Z čeho můžeme poskládat 2D VÝKRES?

Orientační plánky typu 2D VÝKRES jsou nejpoužívanějším znázorněním bytu, či jiné stavby, pro účel představení nemovitosti potenciálním budoucím majitelům. V pláncích je možné mít zaneseno vícero druhů informací, ale hlavní je, aby plánek odpovídal rozvržení dané stavby a aby byl přehledný, takže se zanesenými informacemi by se to také nemělo přehánět, zvláště, pokud se jedná jen o nějakou malou stavbu.

Nyní si postupně představíme jednotlivé druhy informací, které takový 2D VÝKRES může obsahovat. Začneme od těch nejdůležitějších bodů až po ty “nejnepotřebnější”.

Veškeré údaje a rozměry jsou pouze ilustrativní.

1) Stěny, okna, dveře:

Nákres a rozvržení místností, alespoň v poměrné velikosti, a zakreslení oken a dveří jsou základem, bez kterého to prostě nejde.

Příklad - 1

2) Popisek místností

Dalším velice důležitým parametrem je popisek místností, které plánek nejen příjemně oživí, ale dá pozorovateli mnohem větší představu o tom, jak objekt vypadá. Součástí popisku by mělo být i naznačení vstupních dveří.

Příklad - 2

3) Informace o nemovitosti

Informace o nemovitosti jsou také velice vítanou informací, kterou každý ocení, zejména pak celková výměra objektu (velikost v metrech čtverečních).
Z informací o stavbě může orientační plánek typu 2D VÝKRES obsahovat: výměru objektu, popis stavby (např.: Byt 3+1), adresu nemovitosti a informace o tom, o jaké podlaží se jedná.

Příklad - 3

4) Tloušťka zdí

Další věcí, která se do plánku často zakresluje, je rozlišení tloušťky jednotlivých zdí.

Příklad - 4

5) Směr otevírání dveří a oken

Směr otevírání dveří a oken je obohacení orientačního plánku, které klientovi pomůže odhalit (nejen) skutečný využitelný prostor nemovitosti.

Příklad - 5

6) Výměra místností

Do plánku lze zanést i výměru (rozměry v metrech čtverečních) jednotlivých místností objektu.

Příklad - 6

7) Rozměry místností

V plánku je možné vytáhnout kóty, které ukáží délku a šířku místností.

Příklad - 7

8) Orientace nemovitosti

Jako poslední doplněk plánku se může ještě přidat směrová růžice, podle které se pozná, jak je objekt zasazen vůči světovým stranám.

Příklad - 8

Nejpopulárnější varianta typu 2D VÝKRES?

Nejvíce využívané jsou varianty (seřazeno zleva podle posloupnosti od nejvíce využívaného ):

Příklad - 4
Příklad - 3
Příklad - 6

 

Kombinace informací ve výsledném plánku je samozřejmě na vás, jako makléři. Záleží na tom, co vše o nemovitostí víte, resp. které informace máte k dispozici.

Komentujte přes FB ;)